Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op onze website en in onze e-mails met uiterste zorg is samengesteld en TrouwringenLounge deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en eventuele berichten geen rechten worden ontleend.

  1. TrouwringenLounge doet er alles aan om een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave te geven van gegevens op de website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
  2. TrouwringenLounge streeft naar een goede toegankelijkheid van de site echter kan zij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.
  3. TrouwringenLounge behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
  4. TrouwringenLounge kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen waardoor vertragingen in het verstrekken van informatie zijn ontstaan.
  5. TrouwringenLounge kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
  6. TrouwringenLounge kan niet garanderen dat verstuurde e-mail en andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen. TrouwringenLounge kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  7. TrouwringenLounge aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TrouwringenLounge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website of (e-mail)berichten, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Email

De informatie in onze e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden aan info@TrouwringenLounge.nl. Alle rechten voorbehouden.